Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu należącego do firmy Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk zlokalizowanego pod adresem brix.net.pl

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Drogi i Mosty
– Jan Kaczmarczyk z siedzibą w miejscowości Kacice 76, 06-100 Pułtusk, NIP: 568-000-13-94. Firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających strony internetowe Administratora dlatego opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.
Dane kontaktowe Administratora: adres poczty elektronicznej: drogiimosty@drogiimosty.com.pl telefon kontaktowy: (+48-023) 692-86-52.
Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia zgodne
z właściwymi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych,
a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. DANE OSOBOWE
Cel i zakres gromadzenia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z przepisów prawa lub ze zgody Użytkownika.
Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych usług, dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

3. PRZETWARZANIE DANYCH
Przetwarzając twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

4. CELE PRZETWARZANIA
Firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane. Na przykład może wykorzystywać dane osobowe do:
– realizacji usługi zakupu produktów;
– informowania o produktach i usługach;
– przeprowadzania i śledzenia historii Twoich transakcji;
– wysyłania newslettera.
Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych bez Twojej uprzedniej zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w większości przypadków niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

5. TWOJE PRAWA
Masz prawo do:
– dostępu do Twoich danych;
– ich sprostowania;
– żądania usunięcia;
– żądania ograniczenia przetwarzania;
– przeniesienia danych do innego administratora danych;
Skontaktuj się z nami jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

6. ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe przekazane firmie Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk nie są udostępniane, sprzedawane, ani użyczane podmiotom trzecim, chyba, że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, byśmy mogli realizować umowę i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad. Dane są przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom jak np. dostawcy platformy płatniczej oraz firmie świadczącej usługi przewozowe.

7. OKRES PRZETWARZANIA
Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż będzie
to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

8. PLIKI COOKIES „CIASTECZKA”
Nasz serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).
W naszym serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
– zapamiętywania informacji o twojej sesji,
– statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi,
– marketingowym – dzięki temu wyświetlamy ci reklamy dopasowane do twoich zainteresowań i potrzeb,
Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki.
Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
W naszym serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
– sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania
z Serwisu,
– stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.


MENU