Beton Towarowy

Beton Towarowy

Beton jest to stwardniała mieszanka cementu, kruszywa, wody i domieszek chemicznych. Ilość, jak i proporcje składników dobieramy w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią urabialność mieszanki betonowej oraz trwałość i bezpieczeństwo wykonanych z niej konstrukcji.

Produkujemy beton w klasach od C8/10 do C50/60 zgodnie z europejskimi wymaganiami (norma PN-EN 206), który wytwarzamy w nowoczesnej, skomputeryzowanej betoniarni. Produkowany przez nas beton, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości kruszyw, odpowiednich cementów i chemii, spełnia wszystkie wymagania norm, szczególnie pod względem wytrzymałości, wodoszczelności i mrozoodporności.

Do przewozu mieszanki betonowej dysponujemy specjalistycznymi środkami transportu – tj. betonowozami z możliwością popmpowania mieszanki.

Konsystencja ciekła Konsystencja Półsucha Stabilizacje
C8/10
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60
C8/10
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
Rm 1,5 MPa
Rm 2,5 MPa
Rm 5,5 MPa

Na życzenie Klienta produkujemy – podsypki w dowolnych proporcjach.

Oferta firmy w zakresie betonów:

CHUDY BETON DROGOWY

Chudy beton drogowy jest doskonałym materiałem znajdującym zastosowanie w budownictwie drogowym do wykonania ulepszenia podłoża gruntowego.
Dzięki zastosowaniu domieszek napowietrzających ma podwyższone parametry w zakresie mrozoodporności zyskał niezwykle szerokie zastosowanie – zarówno w inżynierii komunikacyjnej, jak i budownictwie ogólnym.

BETON KONSTRUKCYJNY

Beton konstrukcyjny przeznaczony jest do wykonywania monolitycznych elementów obiektów budowlanych. Klasę betonu oraz parametry określa projektant.

BETON POSADZKOWY

Przeznaczony do wykonywania posadzek w budownictwie przemysłowym lub mieszkaniowym Istnieje możliwość dostarczenia mieszanki z udziałem zbrojenia rozproszonego (stalowego lub polipropylenowego).

Beton, który dostarczamy naszym Klientom (dystrybuując go na terenie Nasielska, Płońska, Serocka, Pomiechówka, Nowego Dworu, Pułtuska, Nowego Miasta, Zakroczymia, Nieporętu, Legionowa, Gołymina, a także do okolicznych miejscowości ) w całości odpowiada kryteriom przedstawionym przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

Betony towarowe produkowane są w Zakładzie Produkcyjnym BRIX Kosewo 134 obok Nasielska.

Nasi Klienci mogą liczyć na bezpłatne doradztwo technologiczne oraz wskazówki związane z prawidłowym wbudowaniem i pielęgnacją betonu. Na wszystkie rodzaje betonów towarowych posiadamy Deklaracje Zgodności oraz Świadectwa Jakości a nad prawidłową jakością betonów czuwa na bieżąco nasze laboratorium. Nasza kompleksowa obsługa zapewni Państwu zadowolenie i spokój na lata.

MENU